facebooktwittermail d

Bästa strategin gav nästan två ton större veteskörd

Vara

Beprövade odlingsstrategier för nya sorter har varit en bristvara. 

Här vill Lantmännen fylla ett glapp med sina strategiförsök – och snart ska nya höstvetesorter lanseras med skräddarsydda odlingsråd. 

Det ska både bonden och industrin tjäna på.