facebooktwittermail

Lantmännen stänger kvarn i Uppsala

Lantmännen har beslutat att stänga kvarnen i Uppsala och flytta verksamheten till Strängnäs.

Anläggningen i Uppsala sysselsätter 33 personer som alla berörs när kvarnen stängs 2017.

Översyn ligger bakom

Mbl-förhandlingar har avslutats och personalen har informerats om förändringarna. Lantmännen ser samtidigt över placeringen av spannmålsmottagningen i Uppsala.

Bakom beslutet om samordning och effektivare verksamhet ligger en översyn av kvarnstrukturen i Mälardalen, enligt ett pressmeddelande.

"Det mest effektiva är att koncentrera kvarnverksamheten i Mälardalen till Strängnäs. Kvarnen i Uppsala ligger i nära anslutning till bostäder, vilket gör det svårt att utveckla verksamheten långsiktigt", säger Fredrik Malmfors, varuflödesdirektör på Lantmännen Cerealia i ett pressmeddelande.

Mälardalen är ett viktigt spannmålsområde och Lantmännen kommer även fortsättningsvis att ha mottagningar i Uppsalaområdet.

"Vi fortsätter att utveckla vår anläggningsstruktur för att vara en attraktiv affärspartner, och i Mälardalen kommer det innebära att vi öppnar nya spannmålsmottagningar", säger Johan Andersson, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.