facebooktwittermail

Lantmännen gör om – slutar ta emot vissa grödor

Lantbrukare som levererar till Lantmännen kan behöva ändra sin odling. Företaget ska ta emot färre grödor och styra dem till vissa mottagningar.

Åkerböna.
Åkerböna. FOTO: ANN LINDÉN

Flera av de senaste årens skördar har varit stora och svåra för Lantmännen att hantera, trots åtgärder för att öka kapaciteten. Intensiteten i inleveranserna är större och dessutom har vattenhalterna i det inlevererade blivit allt högre.