facebooktwittermail d

Lantmännen slutar erbjuda finansiell spannmålshandel

Lantmännen har lagt ner sin tjänst som erbjöd lantbrukare att handla finansiellt mot de stora spannmålsbörserna i Chicago och Paris.

Per Gerhardsson
Per Gerhardsson, inköpschef för spannmål på Lantmännens division för lantbruk. FOTO: LANTMÄNNEN

Tjänsten lanserades 2016 som ett komplement till den fysiska handeln för de lantbrukare som ville prissäkra sin skörd mot marknadsnoteringarna på kontrakt för majs, raps och vete på de internationella börserna. Den var åtkomlig direkt från Lantmännens LM2-portal och sköttes tillsammans med banken SEB.