facebooktwittermail

Lantmännen satsar på fröexport

Den höga kvalitén på svenska fröer driver på exporten av vallfrö och frö för grönytor till ett flertal länder.

Peter Annas, utsädeschef på Lantmännen.
Peter Annas, utsädeschef på Lantmännen. FOTO: LANTMÄNNEN

I dag exporterar Lantmännen ungefär hälften av fröproduktionen och har beslutat att dubblera exporten på sikt.