facebooktwittermail d

Oro för torka får Lantmännen att stoppa exportkontrakt

Lägre skördevolymer väntas i år och hos bland annat Lantmännen stoppas nu alla utlandskontrakt för att säkra inhemska behov. 

KLF säkerställer bemanningen och Valleberga Lantmän överlagrar maltkorn för att rusta för en svag skörd.