facebooktwittermail d

Risk för lägre skörd - Lantmännen räknar med lägre volymer

Lantmännen redovisar ett starkt resultat för första tertialet, men inte utan utmaningar.  

Maskinförsäljningen har bromsat in rejält. Första prognosen visar att skörden väntas bli under det normala, och kostnaderna fortsätter öka. Dessutom har en halv miljard kronor reserveras för att ta höjd för risker i Ryssland.