facebooktwittermail

Lantmännen: Inget enkelt beslut

Varken tillgången på utsäde eller priset på det ska förändras av att utsädesanläggningen i Klintehamn läggs ned, lovar Lantmännen gotländska lantbrukare.

Beskedet att Lantmännen lägger ned sin utsädesanläggning i Klintehamn på Gotland påverkar ett 40-tal utsädesodlare på ön. För de allra flesta blir detta året sannolikt det sista som de odlar utsäde i och med att anläggningen gör sina sista utleveranser under våren 2022.