facebooktwittermail

Lantmännen kan flytta största kvarnen utomlands

VISBY

Tvingas Lantmännen flytta sin kvarn i Malmö är det inte säkert att den stannar i Sverige.

Nord Mills – som är ett dotterbolag till Lantmännen Cerealia – i Malmö. I förgrunden det tidigare godsmagasinet vid Malmö Västra.
Nord Mills – som är ett dotterbolag till Lantmännen Cerealia – i Malmö. I förgrunden det tidigare godsmagasinet vid Malmö Västra. FOTO: CREATIVE COMMONS/FRED J

Lantmännen och Malmö kommun har länge stridit om framtiden för koncernens spannmålskvarn, Sveriges största. Det som en gång var ett hamn- och industriområde i Malmös utkant har blivit centralt placerad mark med hög attraktionskraft i en stad med bostadsbrist.