facebooktwittermail d

Minskad skörd kan ge en halv miljard lägre intäkter

Precis som Jordbruksverket justerar även Lantmännen ner sin prognos för årets spannmålsskörd. Totalt kan det röra sig om ett inkomstbortfall på en halv miljard för landets spannmålsodlare.