facebooktwittermail

Lantmännen delar ut 340 miljoner

Efter ett rekordresultat i fjol på 946 miljoner kronor efter finansnetto är Lantmännen generösa mot sina ägare och betalar ut sammanlagt 340 miljoner kronor, vilket motsvarar 18 procent på insatskapitalet.

Exkluderas återbäring och efterlikvid motsvarar det en avkastning på 15 procent. Beloppet motsvarar även målet om att dela ut 40 procent av resultatet efter skatt.

2009 delade man ut 163 miljoner kronor.

Utdelningen fördelar sig enligt följande, i miljoner kronor:

Återbäring och efterlikvid på affärer med Lantbruk och Maskin: 95
Insatsutdelning, motsvarande ränta 5 % : 68
Insatsemission: 177
Totalt : 340

(Återbäringen är beslutad av styrelsen medan utdelningen på insatskapitalet är ett förslag från styrelsen som sedan ska föreslås stämman senare.)
Därutöver ger man 5,5 procents ränta på utestående förlagslån (3,0 procent förra året).
Jerry Simonsson