facebooktwittermail d

Lantmännen byter fot om Scandi Standard

Sedan Lantmännen tog över dåvarande Kronfågel som sedan blev Scandi Standard har målsättningen varit att minska sitt innehav i aktien. Men nu byter man fot och ökar innehavet i stället. Varför?

Från att ha varit en strategisk placering – och en fantastisk vinstmaskin – har innehavet i Scandi Standard nedgraderats till en finansiell placering för Lantmännen.

Men nu tycks Lantmännen ha ändrat strategi och köpt på sig ytterligare aktier efter det att innehavet successivt vattnats ut, nu senast genom köpet av irländska Manor Farm, som skedde med egna aktier.

Nu har enligt pressuppgifter Lantmännen köpt 200 000 aktier och till 3,3 miljoner aktier, motsvarande 5 procent av röster.

Enligt Lantmännens koncernchef Per Olof Nyman vill man behålla en plats bland de fyra, fem största ägarna i Scandi Standard, eftersom det ger plats i valberedningen, som sedan ska föreslå kandidater till styrelsen. Det betyder att Lantmännen numera svängt i hur man klassar innehavet från att bara vara en finansiell placering till att ha ett mer strategiskt skäl till att fortsätta som ägare.

Lantmännen kan också ha blivit uppskrämda av att ett antal nya ägare dykt upp bland de största i Scandi Standard. Störst är Investment AB Öresund, med finansmannen Mats Qviberg i spetsen, som i samband med nyemissionen till Carton-familjen (Manor Farms tidigare ägare) ökade sitt innehav till 10,5 procent, vilket ger dem möjlighet att blockera ett bud på bolaget om man skulle vilja det.