facebooktwittermail

”Lantmännen borde ta större ansvar i torkkrisen”

Slöinge Lantmän ger nu också sina medlemmar ett års respit med att uppfylla spannmålsavtal. Samtidigt riktas kritik mot att Lantmännen inte hjälper odlare mer i det extrema läget.

Slöinge Lantmäns odlare i Halland har liksom lantbrukare i många andra delar av landet drabbats mycket hårt av torkan i år.