facebooktwittermail d

Lantmännen Agrovärme säljs till Solör Bioenergi

Lantmännen avyttrar Lantmännen Agrovärme med dotterbolag. Köparen är Solör Bioenergi som är en av de största aktörerna på den nordiska fjärrvärmemarknaden.