facebooktwittermail d

Ökad lönsamhet och färre investeringar i lantbruket

Fler lantbrukare upplever bättre lönsamhet men samtidigt har färre investerat under det senaste året, enligt vårens Lantbruksbarometer.

Bygge av maskinhall.
Hälften av de tillfrågade lantbrukarna hade gjort en investering under det senaste året jämfört med 53 procent våren 2022. FOTO: ANAHITA ARAI

Av 1 000 tillfrågade lantbrukare i vårens Lantbruksbarometer svarade 44 procent att de hade ganska eller mycket god lönsamhet. Det kan jämföras med att färre än en tredjedel hade en positiv syn på sin lönsamhet i samma undersökning för ett år sedan.