facebooktwittermail

Lantbrukare upplever allt sämre lönsamhet

Trots ökad försäljning av svenska livsmedel minskar lantbrukarnas upplevda lönsamhet, det visar höstens upplaga av Lantbruksbarometern från Swedbank, Sparbankerna och Ludvig & Co.

Mjölkbönderna har återfått en mer negativ syn på sin framtida lönsamhet efter ett litet glädjeskutt i fjolårets Lantbruksbarometer.
Mjölkbönderna har återfått en mer negativ syn på sin framtida lönsamhet efter ett litet glädjeskutt i fjolårets Lantbruksbarometer. FOTO: TRONS/TT

Årets svenska skörd var generellt sett bra och försäljningen av svenska jordbruksvaror har ökat i spåren av coronapandemin. Utlåningen till lantbruket har fortsatt att öka, samtidigt som de tillfrågade producenterna upplever ett fortsatt högt förtroende hos slutkonsumenterna.