facebooktwittermail d

”Lantbruket ska inte behöva vara beroende av staten”

Vi kan skapa ett samhälle där svenskt jordbruk kan stå på egna ben och vara konkurrenskraftigt. Det skriver MUF:s förbundsordförande Matilda Ekeblad i en debattartikel.

MUF:s förbundsordförande Matilda Ekeblad står i stall med får.
MUF:s förbundsordförande Matilda Ekeblad. FOTO: THOMAS KARLSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Sveriges lantbrukare går på knäna. Idag drabbas svenskt jordbruk av kris efter kris och lösningen är alltid densamma: Ytterligare stödpaket och bidrag som ska lösa problemen.

Att det behövs gång på gång visar att det finns något strukturellt fel med svenskt lantbruk som inte löser sig genom att det kastas mer pengar på det. För att säkra och återuppbygga Sveriges lantbruk krävs att dess konkurrenskraft stärks i grunden, så att det inte behöver vara beroende av statens goda vilja.

Idag riskerar många bönder att behöva lägga ned sin verksamhet eftersom det är för dyrt att driva lantbruk. Det beror till stor del på den eskalerande kostnadskrisen men att lantbrukarna har det svårt ekonomiskt är inget nytt, det har det larmats om sedan länge.

Kriget i Ukraina har drivit upp kostnaderna ännu mer, men redan innan kriget befann sig lantbruket i en kostnadskris. Det visar att det inte är enskilda händelser som är det stora problemet, utan systemfel i Sverige som land. Lantbrukares förutsättningar behöver förbättras fundamentalt för att lösa problemen och för att göra detta krävs ett flertal åtgärder.

För det första måste det bli enklare och billigare att vara lantbrukare i Sverige. Sveriges bönder behöver mindre krångel och högre lönsamhet. Svenskt jordbruk håller några av världens högsta nivåer på miljö- och djurskydd. Det är bra, men också kostsamt och det försämrar vår konkurrenskraft. Därför behöver det ske regelförenklingar – utan att försvaga skyddet – och mer förutsägbarhet i myndighetsutövning och tillståndsprocesser.

Sverige behöver dessutom driva på för enhetliga och höga standarder inom hela EU, för att på så sätt både säkra matkvalitet och djurhållning i alla medlemsländer och jämna ut spelplanen för svenska bönder. Samtidigt som vi ska driva på för högre krav inom EU bör då svenska särkrav som försvårar för vårt jordbruk avvecklas. Svenska kommuner och myndigheter borde dessutom ställa samma krav vid offentlig upphandling som svenska bönder måste följa vid sin produktion.

Dessutom behöver skatterna bli lägre. Dels på inkomsterna, så att lantbrukare får en bättre avkastning på sitt arbete, men också på insatsvaror, främst drivmedels- och elskatter. Det måste även bli billigare att anställa, till exempel genom sänkta arbetsgivaravgifter.

Slutligen måste vi även bygga upp en säker och planerbar energiförsörjning i hela landet och bygga ut elnäten för att möjliggöra att vår el kan användas där den behövs. Våra lantbrukare ska inte behöva vara oroliga för en plötslig elbrist eller en chockhöjning av priserna för att det inte blåser tillräckligt.

Svenskt jordbruk genomgår just nu en svår tid och har gjort det länge. Jag ser hur min egen pappa och hans kollegor sliter, dag ut och dag in. Både för att djuren ska må bra men också för att kunna leverera till konsumenter. Det behöver inte vara så här.

Vi kan skapa ett samhälle där svenskt jordbruk kan stå på egna ben och vara konkurrenskraftigt. Svenskt lantbruk är ett av världens bästa. Vi måste ta vara på det.

Matilda Ekeblad
förbundsordförande MUF