facebooktwittermail

Rapport belyser sårbarheten i svenskt lantbruk

Miljö- och jordbruksutskottet har tagit fram en rapport som belyser sårbarheten i svensk livsmedelsförsörjning. Elbrist, stort behov av dränering och tillgång på fossila drivmedel är några viktiga punkter.

Det finns, enligt lantbrukare själva, behov av ökad kunskap inom bland annat dikning och dränering. Arkivbild.
Det finns, enligt lantbrukare själva, behov av ökad kunskap inom bland annat dikning och dränering. Arkivbild. FOTO: KASPER STEENSGAARD JENSEN

I en färsk rapport har Miljö- och jordbruksutskottet gjort en bred översyn över lantbrukets sårbarhet och den svenska självförsörjningsgraden. Syftet har varit att ta fram ett kunskapsunderlag kring frågorna för att kunna fånga upp riskerna inför i framtida beslut, snarare än att lägga fram förslag för att minska sårbarheten.