facebooktwittermail d

Rapport belyser sårbarheten i svenskt lantbruk

Miljö- och jordbruksutskottet har tagit fram en rapport som belyser sårbarheten i svensk livsmedelsförsörjning. Elbrist, stort behov av dränering och tillgång på fossila drivmedel är några viktiga punkter.