facebooktwittermail d

”Lantbruket är inte rustat för kris”

– Pandemin har blivit en tankeställare för hur sårbart lantbruket är, säger Erik Hartman på Foder & Spannmål. 

Inte minst gäller det vattenförsörjningen, menar han.