facebooktwittermail

”Lantbruket är inte rustat för kris”

– Pandemin har blivit en tankeställare för hur sårbart lantbruket är, säger Erik Hartman på Foder & Spannmål. 

Inte minst gäller det vattenförsörjningen, menar han.

Åker som drabbats av torka.
Kan svensk livsmedelsproduktion klara av ytterligare ett år av torka (arkivbild)? FOTO: ANDREAS HILLERGREN/TT

Efter de senaste åren med allt från torka och översvämningar till pandemi, har frågan om lantbruket och svensk livsmedelsproduktion har tillräckligt hög beredskap för att hantera kriser och katastrofer aktualiserats.