facebooktwittermail d

Lantbruket är inte klimatets fiende

Klimatfrågan är i centrum för samhällsdebatten efter det nya avtalet. Parismötet mynnade ut i en ny överenskommelse av stor betydelse. Trots att vi ännu inte har sett så mycket av hur det kommer följas upp är det ett glädjande besked i sig.

När klimatfrågan diskuteras dras ofta jord- och skogsbruk in i debatten. I en ny dokumentär om köttindustrin som har fått bred spridning i sociala meder pekas jordbruket ut som en av de största klimatbovarna.

Även när välgörenhetsprogrammet Musikhjälpen nyligen pratade klimatfrågor i radio hamnade jordbruket i fokus på ett negativt sätt. Det fick en lantbrukare att reagera, och han fick berätta om vad jordbruket faktiskt också bidrar positivt med till miljön.

Det vore välkommet med en nyanserande röst i frågan. De gröna näringarna får ofta ta emot oförtjänt stor del av kritiken när klimatet diskuteras.

Som jord- och skogsbrukare förblir man en minoritet, och alla vet att det är enklare att skylla på minoriteten än att ifrågasätta de delar av vår bekväma vardag som är minst lika problematiska, men som få är beredda att offra.

Det mesta av klimatkritiken mot de gröna näringarna gäller andra länder, där man använder oansvariga metoder med för mycket handelsgödsel, kraftfoderrika foderstater och dålig djurhållning, eller avverkar skog på ett oansvarigt sätt.

Det svenska regelverket står för ett i sammanhanget betydligt mer ansvarsfullt brukande.

Om man betänker hur vår jord såg innan människan påbörjade sitt erövringståg ter det sig naturligt att stora flockar av gräsätande djur är en självklar del av vår jords kretslopp. Hjordar med bufflar, mammutar, renar och antiloper har funnits i många tusentals år utan att jorden gick under på grund av någon växthuseffekt.

Betande djur är i sig inte ett hot om de hålls på en rimlig nivå och föds upp så att de inte överbelastar marken.

Skog kan brukas klokt och dessutom binda koldioxid och andra potentiellt skadliga ämnen i marken, något som den alltid gjort.

Med dagens nya tekniker och innovationer kan skogen dessutom visa sig bli en intressant del av lösningen på våra utmaningar genom att ge oss nya möjliga råvaror och material. Potentialen är stor att ersätta plaster framställda av fossil olja.

De gröna näringarna producerar den mat världen behöver, med nya metoder och tekniker kan skogen ge oss nya innovationer som minskar fossilberoendet.

När konsumtion av godis, läsk och andra varor, som kan ifrågasättas och definitivt kräver stora resurser, fortsätter att öka samtidigt som kritiken mot bönderna växer är det dags att låta fler röster höras som motvikt.

Lantbruket behöver inte vara klimatets fiende.