facebooktwittermail d

Kristina Syk: ”Lantbruksföretag sitter på säkerhetspolitiskt kapital”

Pendeln i Europa svänger. Den militära marknadens logik sprider sig till andra marknader, skriver Kristina Syk.

Kristina Syk
Kristina Syk FOTO: MAGNUS SANDBERG

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Utblick är ledarsidans vinjett för skrivna utblickar. Här skriver gästande eller fasta skribenter från nära och fjärran för att vi ska lära oss mer om världen.

Den ryska invasionen i Ukraina har på ett par veckor fått inte bara de mest inbitna försvarsvännerna att tala om det svenska försvaret igen, utan också allmänheten.

Politikerna tillför resurser och vill se ett ökat tempo i utvecklingen. Det som vi under två års pandemi fick försmak för, att det vore klokt med lite extra i ladorna för svåra tider, framstår nu som århundradets underdrift. Nu verkar alla överens: den svenska beredskapen för krigsfara och krig kan inte snabbt nog komma på plats.

Alltför lite debatteras dock den civila beredskapen. Och den krassa verkligheten är att om vi inte får ordning på den så riskeras även den militära.

Om vi under senare år nått någon insikt rörande behovet av lager för sjukvårdsmateriel och läkemedel, så har vi fortfarande en lång väg till insikten att samma förhållande gäller över hela den civila sidan. Ladorna är tomma. Inte nog med det. Lager av strategiskt viktiga produkter för Sverige är en nödvändighet, och utgör buffert under perioder då marknaden kan skaka och flöden störas. Men det räcker inte alls. Nödvändigt alltså, men inte tillräckligt.

Svenska staten måste i absoluta närtid komma till insikten att betydelsefulla resurser, kunskaper och förmågor som nu finns i landet inte kan tas för givna. Snarare måste staten agera proaktivt för att skapa rätt förutsättningar.

I många fall handlar det om att skapa bra förutsättningar för privata aktörer så att de kan fortsätta vidmakthålla dessa resurser, kunskaper och förmågor. Det finns inga garantier för att det finns varor på hyllorna när krisen eller kriget kommer, om inte staten vidtagit åtgärder för att tillse det i fred.

Det finns inte bara mat i Sverige per automatik. I dag sköts det hela av en fri marknad, och primärproduktionen kämpar idag i rejäl motvind (drivmedelspriserna är nog bara pricken över i:et tyvärr).

Pendeln i Europa svänger. Länder börjar i ökad utsträckning förstå att näringsidkare besitter ett växande säkerhetspolitiskt kapital att förhålla sig till. Den militära marknadens logik sprider sig till andra marknader. Det här kräver stor proaktivitet från stater.

Tillgång till inte bara militär förmåga och teknologi, utan också till mat, läkemedel och andra civila resurser, utgör en enorm säkerhetspolitisk styrka. Här måste även Sverige med i matchen.

Kristina Syk

Kristina Syk är försvarsdebattör, och arbetar till vardags med totalförsvarsfrågor på branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Hon har tidigare arbetat med dessa frågor på bland annat MSB och i Försvarsmakten, och sitter sedan många år som styrelseledamot i Allmänna Försvarsföreningen.