facebooktwittermail d

Mjölkbönderna i Junsele räknar med att förlora drygt 200 000 kronor

Mjölkbönderna i Junsele räknar med att förlora drygt 200 000 kronor om året på den nya stödområdesindelningen. Nu protesterar de genom ett öppet brev till landsbygdsministern.

Lantbrukarna är kritiska till att det inte har förts en öppen diskussion om den nya stödområdesindelningen, som ligger till grund för det nationella stödet. De är även kritiska till att den nya kartan baseras på lufttemperatur och inte tar hänsyn till faktorer som infrastruktur och jordmån.

Beslutet innebär att bönderna hamnar i stödområde 3 och förlorar i genomsnitt cirka 60 öre per kilo mjölk, eller drygt 200 000 kronor var om året, beräknat på dagens ersättningsnivåer.

– Det här är ett väldigt stort dråpslag, säger mjölkbonden Roland Falkensson.

Enligt näringsdepartementet har Bryssel ställt krav på en objektiv mätmetod och då är det svårt att använda sig av annat än lufttemperatur.

– Men vi tar hänsyn även till andra lokala förhållanden genom en meteorologisk modell framtagen av SMHI, säger Hans Rolandsson, kansliråd på näringsdepartementet.

EU-kommissionen har klubbat områdesindelningen i norra Sverige, men kompensationsstödet för hela landet samt områdesindelningen för södra Sverige återstår.

I en skriftlig kommentar säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att det inte har varit möjligt att återkonstruera den nuvarande stödområdesindelningen så att den accepteras av EU kommissionen.

”Vår ambition har därför varit att den nya stödområdesindelningen, som berör både kompensationsstödet och det nationella stödet till norra Sverige, ska kunna ge positiva effekter för så många lantbrukare som möjligt, skriver han.