facebooktwittermail

Lantbrukares rättssäkerhet ska öka

SÅNGA-SÄBY

Styrelsen ska arbeta för att lantbrukares rättsäkerhet ökar och att kommunikationen med tjänstemän förbättras. Det slogs fast under LRF:s andra stämmodag.

FOTO: ANN LIND N

Allvarliga problem som riskerar uppstå när myndighetsutövningen inte uppfattas som rättssäker, det är bakgrunden till LRF Mälardalens motion.

"Händer ingenting"

– Det här är en väldigt frustrerande fråga. Vi är överens om hur bedrövligt kontrollerna sköts, men det händer ingenting. Bakom en försiktighetsprincip gömmer sig Sveriges tjänstemän, säger Peter Borring, LRF Östergötland.

Han yrkade för ett återinförande av tjänstemannaansvaret, som avvecklades 1974, och fick medhåll av på flera håll i fullmäktige.

– Vi måste jobba för att få tillbaka tjänstemannaansvaret, säger Stig Lundström, LRF Skåne.

Kritik mot Skogsstyrelsen

Att Skogsstyrelsen börjat publicera avverkningsanmälningar digitalt är ytterligare ett exempel på myndighetsagerande som väckt starka känslor. Södras Lena Ek kallar det för "ett intrång".

– Vi har från skogsägareföreningen reagerat starkt på att Skogsstyrelsen lägger ut avverkningsanmälningar. Det finns ingen annan bransch där statliga myndigheter gör så, säger hon.

Louise Ryberg, LRF Ungdomen, menar att lägstanivån hos myndighetspersoner och tjänstemän måste höjas ett snäpp.

– Det ska ställas ett visst krav på erfarenhet från branschen. Där måste LRF bli en tydligare beställare.