facebooktwittermail d

Lantbrukares mentala hälsa en allt viktigare fråga

Att känna oro inför svåra situationer, som till exempel den rådande kostnadskrisen, är fullt naturligt. Forskning visar att det viktigaste är att inte hålla sin oro för sig själv – och att det går att bli bättre på att stå emot mentala påfrestningar.

Hej!

Jag har sett att det skrivits en del om stress vi lantbrukare känner för djurrättsaktivister, men jag känner dagligen en stark oro för den ekonomiska situationen. De skenande priserna på el, diesel och insatsvaror gör att jag känner en oerhörd stress. Vad säger forskningen om det?

Carl-Johan

Hej Carl-Johan!

Det är helt naturligt att känna oro, speciellt över faktorer som man inte själv råder över. Om du själv känner denna oro så kan du vara säker på att de flesta andra i din situation känner på samma sätt. 

Vi på Stiftelsen Lantbruksforskning vände oss till Peter Lundqvist som forskar på arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor inom de gröna näringarna på SLU, för att se om han kan svara på din fråga. Han har forskat mycket på stress kring djurrättsaktivister, som du nämner, men vi frågade honom om han också kunde säga något om den ekonomiska stress som många känner. 

Peter Lundqvist svarade han forskar på flera saker inom arbetsmiljö och därmed skulle kunna besvara din fråga. Han skriver så här:

”En viktig utgångspunkt är att inte behålla denna oro för sig själv utan att prata om hur du mår med någon vän eller kollega som du har förtroende för och som förstår din situation. Om du drar dig för detta kan du alltid ta kontakt med någon i LRF:s omsorgsgrupper, som har stor erfarenhet av att stötta lantbrukare som mår dåligt eller känner stor oro. 

Forskning visar att speciellt manliga lantbrukare har svårt att prata om sina känslor och sin mentala hälsa. I stället håller man sig oftast till samtal om praktiska problem och hur dessa kan fixas. 

Lantbrukares mentala hälsa uppmärksammas runt om i världen och det görs många insatser för att öppna för samtal och stöd kring dessa frågor genom olika former av rådgivning, temamöten med lantbrukare, gruppsamtal, utbildning av rådgivare, stödmaterial för mental egenvård för lantbrukare och anhöriga (som också kan må dåligt) och så vidare. Även i Sverige ser vi en positiv utveckling där det förhoppningsvis blir lika naturligt att prata om att man är orolig eller känner sig deprimerad som att man fått en stukning eller en bruten tå.

I en situation som denna bör man givetvis även fundera över vilka lösningar, alternativ, stöd och hjälp det kan finnas på praktiska problem. Men gör i första hand det tillsammans med andra lantbrukare, eller rådgivare och branschorganisationer, så att du inte fastnar i egen oro och handlingsförlamning eller låter alla frustrationer gå ut över nära och kära.

Rent allmänt visar studier att man som lantbrukare kan stärka sin förmåga att stå emot stress och andra mentala påfrestningar, vilket brukar kallas för resiliens, genom att 'vara mer än en lantbrukare' (till exempel att utöva hobbyer eller sport, att värdera andra sociala roller som exempelvis olika uppdrag i sin hembygd, att vara förälder), 'ha möjligheter att släppa jobbet' (att åka bort från gården och ha tid för barn, familj, vänner och lokalsamhället) samt att vara noga med 'omsorg om sig själv' (motion, egentid, och tid med vänner).”

Mattias Norrby

Forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten