facebooktwittermail

Insatser för klimat och mångfald kan förenas

Lantbrukare har en avgörande roll både för att öka den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan. Och insatserna kan kombineras, menar Jan Bengtsson, professor vid SLU.

Det var vid Artdatabankens konferens i mitten av mars som frågorna om biologisk mångfald och klimatpåverkan diskuterades. För lantbrukets del menar Jan Bengtsson, professor vid institutionen för ekologi vid SLU i Uppsala, att fokus kommer att vara på att öka kolinlagringen i jordbruksmarken. Det kan till exempel göras genom bevarande av permanenta biotoper eller genom att odla mer flerårig vall och perenna växter som träd och buskar, enligt honom.