facebooktwittermail d

Nu är det dags att få ordning på budgeten

Tiden för att sätta budget är nu, skriver ATL:s ekonomicoach Anna Törnfelt. Hennes bästa tips är att agera i tid och ha en plan för kommande år.

Hej!

Vi har ett grisföretag med integrerad produktion och föder upp cirka 3 800 grisar per år. Vi känner nu av det ökade kostnadsläget och har funderat över att göra en budget för nästa år. Vilka förslag har du på budget och vad ska man tänka på? Vi har säkrat foderpriset fram tills i vår men sedan vet vi inget om hur utvecklingen går. Vi är också relativt högt belånade och oroar oss för hur vi ska klara likviditeten innan nästa höst. Att ha en dialog med banken och våra leverantörer är viktigt och vi vill göra rätt. Vi vill gärna ha goda råd hur vi ska gå till väga.

Hans och Karin

Hej Hans och Karin!

Bra frågor. Jag kan börja med att tidpunkten för budgetarbete bör ske i perioden november till januari om man har bokslutsår på kalenderår. Det är då man kan få mest nytta av en årsbudget och den kan göra att man har koll under året. Budgeten kan man jämföra mot utfall och prognos och då hinner man sätta in åtgärder löpande och blir inte överraskad av ett sämre resultat vid året slut. Det bästa är också att man tänker över kommande år när man sätter sig och gör budgeten. Har man aldrig gjort en budget förut så kan man ta hjälp. Gärna av sin redovisningskonsult eller annan med rätt kompetens.

Likviditetsbudget är ett bra verktyg

I många fall behövs även att man följer upp och planerar månatligt för att se hur långt pengarna räcker. En hel del företag har haft tuffa perioder på grund av många kända prisökningar samt eftersläpningar av den svåra torkan 2018. Då kan en likviditetsbudget vara bra att göra. Den speglar inbetalningar respektive utbetalningar per månad över året. 

Eftersom många har mest brist på pengar under sommaren så är det bra att veta när den kritiska perioden inträder och vad man kan göra åt denna. Det är när man gjort likviditetsbudgeten som kontakter med kreditgivare och leverantörer ska göras för att planera inköp med mera. Gör man det i rätt tid och får man framför allt en mycket bättre överblick av sitt företag och blir inte tagen på sängen när det är brist på likvida medel i företaget. Likaså när man gör investeringar är det väldigt bra att se hur kassaflödet sker månadsvis så man vet i förväg hur mycket pengar det handlar om som man ska betala till olika leverantörer.

Extra pengar in i företaget

Ingen vill låna för mycket till sitt företag, men ibland är det bättre att ha en tillräckligt stor checkkredit eller ha tagit en EU-kredit. Att ha för stora leverantörsskulder kan kosta mycket mer så det gäller att ha dialogen med banken. Den är jätteviktig och tar man den i god tid så kan man i regel lösa tuffa perioder mycket bättre. 

I samband med att man gjort klart sin likviditetsbudget och innan man gör sin SAM-ansökan är det större möjlighet att man kan få till en bra lösning och kan då få kassaflödet att fungera även under månaderna som det är underskott i kassaflödet.

Så mitt tips är att agera i tid och ha en plan för kommande år. Lycka till!

Anna Törnfelt, affärsrådgivare på Hushållningssällskapet

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, och Anna Törnfelt, affärsrådgivare på Hushållningssällskapet Gotland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu