facebooktwittermail d

Lantbrukare ska utbildas i företagande

Hur ska man som lantbrukare utveckla sitt företagande? Med den utgångspunkten startar Högskolan i Halmstad en ny kurs.

Det behövs nytänkande inom de gröna näringarna för att möta nya konkurrenssituationer. Det menar Högskolan i Halmstad som startar kursen Innovativt affärsmannaskap – konsten att tänka nytt.

Syftet med kursen är att ge deltagarna ny kunskap inom innovation och ta del av varandras erfarenheter. Samt att arbeta med egna utmaningar kring produkter, processer och organisationer, som att marknadsföra sina produkter på nya sätt och diversifiera sin verksamhet.

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och har tagits fram tillsammans med bland annat Hushållningssällskaet i Halland och Östergötland som Rådgivarna i Sjuhärad.