facebooktwittermail d

Lantbrukare ska få betalt för kolsänkor

Lantbrukare binder klimatgaser genom att använda biokol som samtidigt gynnar odlingen. Hushållningssällskapet Sjuhärad tar fram ny certifiering för kolsänksrätter.