facebooktwittermail

Lantbrukare räknas som både konsument och näringsidkare

Att hålla koll på i vilka fall du räknas som näringsidkare eller konsument i lagens namn är viktigt. Lagarna kan ofta innehålla särskilda konsumentskyddande regler, enligt ATL:s jurist Lisa Kylenfelt.

Hej,

En fråga som kan vara viktig att kunna är om en jordbrukare eller skogsbrukare räknas som konsument eller näringsidkare vid affärer med banker, försäkringsbolag respektive vid inköp eller hyra av maskiner m.m. och uthyrning av uthus, bostad eller markyta. Lagstiftningen vid tvist och andra formkrav kan ju skilja en del.

Vänligen Christer

Hej Christer, och tack för en intressant fråga! Det kan mycket riktigt vara A och O att veta om man i lagens namn bedöms som konsument eller näringsidkare eftersom lagarna i många av fallen ovan innehåller särskilda konsumentskyddande regler.

Trots att det är olika lagar som gäller för transaktionerna som du frågar efter så är definitionen av konsument utformad på samma sätt i konsumentkreditlagen, som gäller vid affärer med banken, som i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen, som gäller vid inköp av varor respektive när ett företag utför en tjänst åt dig (för hyra av lös sak som en maskin eller liknande finns dock ingen särskild lag, och därmed inte heller ett uttalat konsumentskydd).

Definitionen av en konsument i dessa lagar är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Definitionen av en näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Det är alltså ändamålet eller syftet med affären som ska vara styrande i valet mellan om du betraktas som konsument och näringsidkare. Om du exempelvis köper in en maskin som du ska använda i ditt jordbruk eller skogsbruk så betraktas du inte som konsument, däremot kan du göra det om maskinen köps in i första hand för att användas för familjens privata bruk men i viss begränsad utsträckning även ska användas inom jord- eller skogsbruket. Även om du personligen skriver dig som ägare till en vara, och inte exempelvis ditt bolag, så kan du ändå i vissa fall betraktas som näringsidkare om varan du införskaffat har en förbindelselänk till din näringsverksamhet. Om du är en jordbrukare som tar lån för din privata bil så bör du anses som en konsument. Om du är en jordbrukare som tar lån för datorer och annan administrativ utrustning som du ska använda på kontoret så bör du kanske anses som näringsidkare. Som du märker är det en gränsdragning som inte alltid är helt lätt att göra.

Vid uthyrning av uthus, bostad eller markyta finns som huvudregel inget särskilt uttalat konsumentskydd, däremot finns exempelvis andra tvingande regler, som alltså inte kan avtalas bort, i jordabalken som skyddar dig som är hyresgäst eller arrendator.

Vid övergripande frågor om dina konsumenträttigheter kan jag rekommendera dig att besöka hemsidan Hallå konsument som är Konsumentverkets vägledningstjänst. Vägledarna svarar på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos andra myndigheter med mera. Vid specifika frågor kan det vara klokt att konsultera en kunnig jurist på området då svaret kan få stor betydelse för din juridiska situation.

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu