facebooktwittermail d

Här gillar bönder att vara ute på hal is

Våtmarker värdefull vintersportplats i Varbergstrakten.

Skridskoåkning på våtmarkerna är en populär vintersysselsättning bland Hallands bönder. Det visar en undersökning från Hushållningssällskapet. FOTO: MOSTPHOTOS

I Halland har lantbrukare under flera decennier varit inkopplade i olika projekt för anlägga olika typer av våtmarker. De viktigaste orsakerna har generellt varit för att minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden.

Men när lantbrukarna själva får frågan vad våtmarkerna på deras marker givit hittills säger över 60 procent att de gett ett ökat rekreationsvärde. 45 procent säger att lågproducerande mark kommit till användning och 43 procent uppger att det gett ett rikare djur- och växtliv.

I undersökningen, som är gjord av Hushållningssällskapet i Halland, säger 83 procent av lantbrukarna som svarat att de använt våtmarkerna för personliga aktiviteter.

Högst upp på den listan är skridskoåkning, som över 38 procent av lantbrukarna har använt sina våtmarker till. Tvåa på listan är fågelskådning med 29 procent och trea är jakt med drygt 20 procent. På fjärde plats med drygt 10 procent kommer bad.

Men våtmarkerna har också fört med sig vissa negativa konsekvenser.

Bland annat att folk har kommit dit och aktivt dumpat sopor eller bara inte plockat upp efter sig. Det har också hänt att besökare stört djurlivet.

Undersökningen

Hushållningssällskapet sökte 80 markägare, 58 av dessa ställde upp och besvarade frågorna.

Mer om våtmarker:

Deras våtmarker skyddar lantbruket och landskapet

Stöd för våtmark kan täcka hela kostnaden

Planera för bevattningsdamm på gården