facebooktwittermail

Vill se ”en sundare arrendemarknad”

Lund

Lantbrukare räknar generellt för lite på arrendets avkastningsförmåga, säger Lars Andersson, ordförande för Sveriges Jordbruksarrendatorer som jobbar för en förändring.

För Sveriges Jordbruksarrendatorer är ett av de centrala målen att jobba för en långsiktig lönsamhet i arrendejordbruket.