facebooktwittermail d

Lantbrukare larmar om prispress – kräver stödåtgärder

Det brittiska pundet har fallit sedan i april och nu slår den irländska lantbrukarorganisationen larm sedan framför allt irländska nötköttsproducenter och svampodlare fått känna av en kraftig prispress på grund av valutans värdeminskning.

Det brittiska pundet sjunker i värde efter Brexit och nu begär irländska bönder stödåtgärder för att klara prispressen.
Det brittiska pundet sjunker i värde efter Brexit och nu begär irländska bönder stödåtgärder för att klara prispressen. FOTO: MOSTPHOTOS

Joe Healy, ledare för lantbrukarorganisationen Irish farmers association, kräver omedelbara stödåtgärder, skriver tidningen Leinster Express.

– Myndigheterna har inte råd att vänta längre, de måste ge direkt stöd till köttproducenter och svampodlare som påverkats av pundets nedgång. Om inte åtgärder vidtas omedelbart så kan det orsaka irreparabla skador på de här företagens livskraft, säger Healy enligt tidningen.

Vill söka hjälp av EU

Healy anser också att regeringen måste vända sig till EU för att söka stödåtgärder som motverkar prissänkningarna som är orsakade av pundets fall och inte har med normala svängningar på marknaden att göra.

Joe Healy vill söka medel för de producenter som påverkats på EU-nivå från CAP :s marknadsstödjande åtgärder, med hänvisning till en paragraf som ger EU-kommissionen rätt att hantera specifika problem.

Healy anser också att medel från den krisreservfond som ska stötta jordbruksproducenter vid akuta kriser ska användas för att ge direkt stöd till drabbade lantbrukare. Han vill också öka det så kallade statliga De minimi-stödet och rikta det till svampodlare.

Kräver mer av regeringen

Till budgeten för 2018 vill Joe Healy också att regeringen ska stärka lantbrukssektorn genom att erbjuda billiga lån till hela alla jordbruksverksamheter inklusive svampodling. Healy ser också helst att regeringen ska avsätta mer pengar till de program där lantbrukare och kommersiella trädgårdsodlare kan söka medel för att investera i modern utrustning som ska förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen.

LÄS MER: På onsdag röstar EU om skogen

LÄS OCKSÅ: Han väljer bort höstrapsen

PREMIUM: Bucht: ”Självklart att betala för nyckelbiotoper”