facebooktwittermail d

Lantbrukare tar plats på Handels

Lantbrukare har vässat sitt företagande på Handels gröna företagsutbildning, men det var inte bara studenterna som fick kunskap.

– Handels har fått lära sig mer om gröna näringar. Vi är här och visar att vi finns, säger Susanne Lundgren, ansvarig från LRF.

Ann Mårtensson är nöjd med utbildningen och glad över sitt nya nätverk med lantbruksföretagare.
Ann Mårtensson är nöjd med utbildningen och glad över sitt nya nätverk med lantbruksföretagare. FOTO: PRIVAT

Kompetensutveckling är inte alltid lätt att prioritera, men det kan ge mycket att få verktyg och se med nya ögon på verksamheten.

På första upplagan av Handelshögskolans företagsutbildning för lantbrukare, fanns deltagare inom växtodling, djuruppfödning, kött- och mjölkproduktion, entreprenad, energi och turism.

Ann Mårtensson är en av dem. Hon driver växtodlingsföretag, förädling och gårdsbutik tillsammans med familjen på makens släktgård norr om Smögen.

De står mitt i ett generationsskifte med stora planer och förhoppningar om verksamhetens framtid.

– Vi har fått många nya verktyg. Det har varit en fantastisk grej att vara med på den här kursen. Duktiga föreläsare har lagt nivån så att det blev intressant för alla, säger hon.

Perspektiv ger nya idéer

Hon är en av fyra delägare och delar idag sin tid mellan lantbruksföretaget och ett arbete på Nordens Ark.

– Det är bra att komma i väg lite och inte spendera all tid dygnet runt tillsammans. Då får man perspektiv och nya idéer.

Sedan ett år tillbaka har hon och maken ett driftbolag som ett led i skiftet.

– Vi har inte skiftat fastigheterna än, där är det en del jobb kvar. Kursen har gett många bra insikter även när det gäller skiftet, på ett sätt hade det varit bra att gå kursen innan vi satte i gång det arbetet.

Utbildningen är en sorts halvdistans, där man träffas tre dagar åt gången och sedan gör eget arbete hemma. Flera av deltagarna testade sina lärdomar i verksamheten direkt efter varje kurstillfälle.

– Jag tycker att det är lite svårt att gå in och testa direkt, de andra har ju inte varit med på den resa som jag har. Min tanke är att ta med det lite i taget.

Ledarskap gav mest

Hon är själv utbildad i ekonomi, så de ekonomiska delarna var mer av en uppdatering.

– För mig var det ledarskapsdelarna som gav allra mest. Man tycker att man försöker vara den chef man själv skulle vilja ha, men det är inte alltid så lätt att själv se hur det egentligen blir.

Stor del av behållningen var också att samverka och byta erfarenheter med de andra deltagarna.

– Det fanns en otrolig öppenhet inom gruppen, vilket gjorde att vi kunde lära oss väldigt mycket av varandra. Jag är inte själv uppväxt i lantbruket och har inte haft ett eget nätverk innan, det har mer varit min mans. Det här är vänner för livet, känns det som för mig i alla fall.

Hon betonar fördelen av att föreläsarna är experter på just ekonomi, i stället för att främst kunna gröna näringar.

– Det var därför jag valde att gå utbildningen, annars hade jag inte gjort den investeringen.

Få investering åter

Det är just en investering. Förutom kursavgiften, är det kostnader för resor, logi och kanske främst tid. Kursen är uppbyggd i block om tre dagar med runt en månad mellan. Förutom tiden beräknar hon att det har kostat runt 80 000 kronor.

– Det är mycket pengar och efter en sådan sommar som 2018, är det inte självklart att lägga 80 000 kronor. Jag tänker och hoppas att kunskapen gör att man skruvar på parametrar i verksamheten så att vi får igen den investeringen med råge, säger Ann Mårtensson.

Kunskapen har inte heller bara gått åt ett håll.

– Handels har fått lära sig mer om gröna näringar. Förra året på en föreläsning om blockkedjan i livsmedelsindustrin, startade de kedjan i förädlingsledet. De hade bortsett från hela råvaruproduktionen. Nu är vi här och visar att vi finns, säger Susanne Lundgren som är ansvarig för kursen från LRF.

Utbildningen:

• 33 sökande till 24 utbildningsplatser

• Deltagarna var 6 kvinnor och 18 män

• Åldrar mellan 26 och 69 år, med en snittålder på 40 år

• Deltagarna kom från hela Sverige, från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder

• De representerade företag inom energi, entreprenad, gris, häst, kyckling, mjölk, nöt, turism, växtodling

Under några månader har deltagarna bland annat fått utbildning i: Finansiell analys och styrning, omvärldsanalys och strategi, kundfokus, värdeskapande, hållbarhet, organisation, samt ledarskap och innovation.

Utbildningen är ett samarbete mellan LRF och Handelshögskolans företagsutbildning.