facebooktwittermail

Lantbrukare åtalas för djurplågeri

Flera nötkreatur och får ska ha vanvårdats på mannens gård. Nu åtalas han för djurplågeri.

Det var i samband med en husrannsakan våren 2018 på gården i Västra Götaland som polis på plats noterade djur som hade svårt att röra sig på grund av för mycket jord och avföring som på flera ställen nådde upp en halv meter. Enligt patrullen på plats såg fåren vanvårdade ut då de var smutsiga och toviga.

När länsstyrelsen några dagar senare utförde en kontroll på gården noterade man att djuren inte fått tillräckligt med foder eller vård, att de satt fast och hade för långa klövar. Både kalvar och äldre nötkreatur vistades i ligghall där de sjönk ner flera decimeter i gödsel. Inga av djuren hade rent strö och vissa kalvar saknade torr och ren liggplats. Vissa var tunna i hullet. Man noterade också att fårens ensilagebal var möglig och att de saknade rena liggplatser och rent strö.

På gårdsplanen låg resterna av ett får samt gamla slaktrester från får.

Nu åtalas lantbrukaren för djurplågeri. I stämningsansökan framgår att mannen genom vanvård utsatt nötkreatur och får för lidande utan att det fanns godtagbara skäl. Han har brustit i tillsyn genom att inte ge nödvändig vård eller tillräckligt med adekvat foder. Förvaringsutrymmen och hägn har varit smutsiga och har inte gett djuren tillräckligt med utrymme och skydd. I andra hand har bristerna inneburit brott mot djurskyddslagen.

Lantbrukaren förnekar brott.