facebooktwittermail d

Lantbrukare döms för dödsolycka

Mannen skulle hjälpa lantbrukaren att fästa stolpar men klämdes till döds av skopan. Nu har lantbrukaren dömts för arbetsmiljöbrott.

Bilden och djuren har inget med olyckan att göra (arkivbild).
Bilden och djuren har inget med olyckan att göra (arkivbild). FOTO: TRONS / TT

Mannen som avled brukade hjälpa lantbrukaren med olika uppgifter i dennes jordbruksverksamhet i södra Sverige. Enligt domen hade den nu avlidne mannen hjälpt till med stolpuppsättning flera gånger förut och rutinen var enligt lantbrukaren bekant för dem båda. Men när de skulle fästa stolpar till ett stängsel på gården hösten 2019 gick något fel och mannen klämdes till döds under hjullastarens skopa.

I domen går att läsa att arbetsmetoden bestod i att mannen för hand placerade en stolpe på marken och höll den upprätt medan lantbrukaren med undersidan av skopan på sin hjullastare tryckte ned stolpen i marken. På given signal skulle mannen flytta på sig så att lantbrukaren kunde trycka till stolpen. Enligt denne hade mannen vid tillfället flyttat på sig och de två hade visuell kontakt men lantbrukaren tittade sedan på ett träd för att inte skada det. När stolpen inte gick ner i marken utan i stället gled undan upptäckte lantbrukaren att mannen låg under skopan.

Enligt domen anser tingsrätten att lantbrukaren i egenskap av arbetsgivare haft ansvar för arbetsmiljön och att dennes oaktsamhet lett till mannens död. Lantbrukaren döms för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död. Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter om totalt 15 000 kronor. Han ska vidare betala 30 000 kronor till mannens anhöriga.

Tingsrätten skriver att åtgärder ska vidtas så att arbetande till fots inte kan komma in på ett område där hjullastare är igång.