facebooktwittermail d

Lantbrukare förlorar rätten till matjorden

När bördig åkermark försvinner i samband med infrastrukturprojekt förlorar lantbrukarna rätten till den viktiga matjorden. 

I stället för matproduktion används den till bullervallar, slänter eller säljs vidare. 

– Vi hade velat förbättra sämre marker med den, säger Ture Svensson, lantbrukare och markägare strax utanför Jämjö.