facebooktwittermail

Lantbrukare fick rätt mot försäkringskassan

Försäkringskassan nekade lantbrukaren bidrag. Nu har högsta förvaltningsdomstolen gett mannen rätt.

Det krävdes beslut i högsta instans för att rätt till bidrag för kamerövervakning i djurstallet.
Det krävdes beslut i högsta instans för att rätt till bidrag för kamerövervakning i djurstallet. FOTO: MOSTPHOTOS

Den västsvenske lantbrukaren, som har köttdjur, krossade en fot i samband med en traktorolycka 2009. Sedan dess har han dragits med smärtor och andra fysiska besvär.

För att underlätta jobbet som lantbrukare i kalvningstider ansökte han därför om ett bidrag till arbetshjälpmedel från försäkringskassan. Med hjälp av bidraget skulle han kunna installera ett övervakningssystem med kameror i djurstallet. Det för att kunna ha koll på korna under kalvningssäsong från bostadshuset och utan att behöva gå ut till djuren nattetid.

Ansökan avslogs

Men försäkringskassan sa nej till bidrag. Det ansågs inte att inte att det handlade om någon särskilt anpassad utrustning och att kameror var allmänt förekommande i djurstallar.

Fallet drogs vidare till förvaltningsrätten som gick på försäkringskassans linje. Men i kammarätten fick lantbrukaren rätt varför försäkringskassan valde att överklaga till högsta instans.

Fick rätt

Nu har högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt. Lantbrukaren har rätt till ett bidrag på maximalt 50 000 kronor till utrustning för kameraövervakning. Domstolen tog ingen notis om försäkringskassan motivering att lantbrukaren utförde ensamarbete och att han enligt föreskrifter i arbetsmiljölagen skulle vara skyldig att installera kameror.