facebooktwittermail d

Lantbrukare får rätt i Högsta förvaltningsdomstolen

En lantbrukare i Skåne fråntogs rätten att ha hand om eller köpa djur efter att hornen på en stut växt fel. Mannen som har ägt boskap sedan 60-talet får nu rätt i högsta instans. Det rapporterar Dagens Juridik.

En lantbrukare i Skåne tvingades göra sig av med alla djur inom en månad. Nu häver Högsta förvaltningsdomstolen beslutet.
En lantbrukare i Skåne tvingades göra sig av med alla djur inom en månad. Nu häver Högsta förvaltningsdomstolen beslutet.

Det var i juli 2014 som länsstyrelsen i Skåne beslutade att mannen tills vidare inte fick ha hand om djur eller skaffa nya. Föreläggandet tvingade dessutom mannen att göra sig av med alla djur inom en månad.

Orsakat lidande

Skälet bakom beslutet var att lantbrukaren hade godkänt ett strafföreläggande i vilket det framgick att mannen hade orsakat lidande hos en stut. Han hade sett till att djuret hade fått veterinärvård för ett horn som vuxit in i pannan.

Lantbrukaren som har haft stora djurbesättningar på över 350 djur ända sedan 1960-talet överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen och menade att det strafföreläggandet var tveksamt. Mannen skrev att det horn som vuxit fel kunde bero på att djuret stångats med de andra djuren.

Gick på samma linje

Förvaltningsrätten i Malmö gick på länsstyrelsens linje och slog fast att horn växer cirka en centimeter per månad. Det fanns därmed gott om tid för en veterinär att åtgärda ett felväxt horn. Förvaltningsrätten betonade att mannen hade försummat djuret och att ett sådant bristande omdöme innebär risker för andra djur. Det var inte heller uppenbart att mannens beteende inte kunde upprepas. Länsstyrelsens bedömning var korrekt. Lantbrukaren skulle göra sig av med djuren.

Kammarätten i Göteborg gjorde samma bedömning och lantbrukarens överklagande avslogs.

Ger lantbrukaren rätt

Men Högsta förvaltningsdomstolen gör en annan bedömning och ger lantbrukaren rätt. Ett djurförbud är väldigt ingripande eftersom lantbrukaren inte får disponera över sin egen egendom. För lantbrukaren är det jämfört med näringsförbud.

Välskött verksamhet

Domstolen betonar att mannen har haft stora djurbesättningar under många år. Tusentals djur har gått till slakt från gården. Verksamheten har varit välskött och endast vid två tillfällen har det konstaterats att horn vuxit fel. Men mellan dessa tillfällen har det gått lång tid utan att lantbrukaren fått någon anmärkning. Fallet med ett felväxt horn ska därför betraktas som en isolerad händelse.