facebooktwittermail

Lantbrukare får böter efter borttagen åkerholme

En lantbrukare i Mellansverige har ålagts med böter efter brott mot områdesskyddet. Detta då han röjde undan en större åkerholme på ett biotopskyddat område.

Bilden har inget med händelsen att göra (arkivbild).
Bilden har inget med händelsen att göra (arkivbild). FOTO: MOSTPHOTOS

Lantbrukaren röjde bort en åkerholme med träd, stenar och buskar på egen mark. Men då det rör sig om ett biotopskyddat område hade lantbrukaren behövt särskilt tillstånd från länsstyrelsen för att göra ingreppet på marken.

Enligt strafföreläggandet har näringsidkaren genom oaktsamhet inte gjort vad som kunnat krävas för att förebygga brott mot områdesskyddet. Han åläggs därför med en företagsbot på 25 000 kronor.

I september skrev ATL om en motion till LRF:s riksförbundsstämma som krävde att organisationen ska jobba för att reglerna kring biotopskydd på åkermark ändras. LRF svarade då att de tror mer på ett smidigare dispensförfarande.

LÄS MER:

Röjde sten och skrot – fick betala böter

Stenhög vid åkern klassas som biotop

Stenmursgrupp ska minska motsättningar