facebooktwittermail

”Inte rimligt att vi ska offra vår hälsa”

Hans-Ingvar Ekberg drabbades av lymfom, en cancertyp som kopplats till glyfosat i rättsprocesser. Han vill inte hävda att det orsakade hans sjukdom – men tycker att svenskt lantbruk och LRF bör bli aktivare i granskningen av glyfosatets hälsoeffekter.

”Jag kan ju inte ensam sätta i gång och slåss mot ett multinationellt företag”, säger Hans-Ingvar Ekberg. Nu efterlyser han mer engagemang från LRF om frågan gällande effekterna av glyfosat för lantbrukares hälsa.
”Jag kan ju inte ensam sätta i gång och slåss mot ett multinationellt företag”, säger Hans-Ingvar Ekberg. Nu efterlyser han mer engagemang från LRF om frågan gällande effekterna av glyfosat för lantbrukares hälsa. FOTO: ELLINOR EKE-GÖRANSSON

I dag har Hans-Ingvar Ekberg återhämtat sig från den tuffa cancerbehandling han tvingades gå igenom under första halvåret 2015. Orken är inte längre densamma som före cancern, vissa hjärtproblem kopplar han till behandlingen, men i det stora hela har livet återgått till det normala.