facebooktwittermail d

”Inte rimligt att vi ska offra vår hälsa”

Hans-Ingvar Ekberg drabbades av lymfom, en cancertyp som kopplats till glyfosat i rättsprocesser. Han vill inte hävda att det orsakade hans sjukdom – men tycker att svenskt lantbruk och LRF bör bli aktivare i granskningen av glyfosatets hälsoeffekter.