facebooktwittermail d

Lantbrukare döms för djurplågeri

Två män som driver ett jordbruk där det hålls nötkreatur blev anmälda för djurplågeri. Den ena av dem fälls nu av Skellefteå tingsrätt, medan den andre frias.

FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

De båda männen är släkt med varandra och även om de har drivit verksamheten gemensamt så har den ene haft ett större ansvar för djurhållningen, medan den andre uppges ha hjälpt till på sin fritid.

Det var efter djurskyddskontroller mellan 2017 och 2019 som olika veterinärer vid ett flertal tillfällen slog larm. Veterinärerna menade att de magra och smutsiga nötkreaturen vanvårdades, fick för lite mat och att deras foder inte var av tillräckligt god kvalitet. Dessutom ska djuren inte ha haft tillräcklig tillgång till vatten.

Begått brott med uppsåt enligt rätten

Detta håller mannen som har haft det största ansvaret för tillsynen av djuren inte alls med om, även om han medger att han aldrig analyserat fodrets kvalitet. Han menar att kontrollanterna inte lyssnat på vad han sagt, utan bara försökt knäcka honom.

Tingsrätten konstaterar att den andre mannen inte haft tillräckligt stort ansvar för driften och han frias därför.

Rätten anser däremot att mannen som haft huvudansvaret för djuren har begått brotten med uppsåt. Han döms för djurplågeri till villkorlig dom och dagsböter.