facebooktwittermail

Lantbrukare bötfälls efter flera grävarbeten

Ett lantbruksföretag i södra Sverige bötfälls efter att vid två tillfällen ha grävt på biotopskyddat område. Vid båda arbetena saknades dispens från länsstyrelsen.

Bilden har inget med händelsen att göra. Arkivbild.
Bilden har inget med händelsen att göra. Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Enligt strafföreläggandet handlar det om ett tillfälle där en stenmur revs ner för att kunna dra ett dräneringsrör och sedan återställdes muren.

Vid det andra tillfället lades ett 70 meter långt dike igen. Företagaren försökte denna gång ansöka om dispens i efterhand.

Enligt strafföreläggandet har företagaren inte gjort vad som krävs för att undvika att bryta mot lagen. Båda fallen rubriceras som Brott mot områdesskydd och lantbrukaren får en företagsbot på sammanlagt 30 000 kronor.

Läs också:

Bonde dömd för stenmursbrott

Lantbrukare får böter efter borttagen åkerholme

Stenmursgrupp ska minska motsättningar

Stenhög vid åkern klassas som biotop