facebooktwittermail

Lantbrukare åtalas för biotopbrott

En lantbrukare åtalas misstänkt för att ha röjt bort 349 meter stenmur på sina ägor. Lantbrukaren hävdar att inga stenmurar funnits på platserna länsstyrelsen pekat ut – men har tidigare sökt och fått kulturmiljöstöd för dem.

En lantbrukare åtalas misstänkt för att ha röjt bort 349 meter stenmur på sina ägor. Rättegång är planerad att äga rum i Kalmar tingsrätt 10 februari 2021. Arkivbild.
En lantbrukare åtalas misstänkt för att ha röjt bort 349 meter stenmur på sina ägor. Rättegång är planerad att äga rum i Kalmar tingsrätt 10 februari 2021. Arkivbild. FOTO: MIKAEL FRITZON / TT

Tre biotopskyddade stenmurar med en sammanlagd längd på 349 meter har försvunnit från lantbrukarens fastighet, enligt länsstyrelsen i Kalmar län. Dessutom har en fjärde biotop, en stenmur – eller om det möjligen är ett odlingsröse, här svävar länsstyrelsens naturvårdshandläggare på målet i polisens vittnesförhör – skadats eftersom den har täckts av nyligen ditlagda stenar.

Länsstyrelsen anför också i sin polisanmälan att lantbrukaren odlat upp 0,0247 hektar betesmark där det funnits stora natur- och kulturvärden.

Länsstyrelsen styrker sin anmälan med ortofoton (geometriskt korrigerade flygfoton) över markerna tagna med ett par års mellanrum. På de äldre bilderna syns stenmurar men inte på de nyare, menar länsstyrelsen.

Lantbrukaren hävdar att det inte funnits några stenmurar på dessa skiften så länge han brukat marken. I sin tidigare korrespondens med länsstyrelsen beskriver han hur döda träd, sly och stängsel röjts bort, men inte stenmurar.

Vid en av de utpekade biotoperna har lantbrukaren dock plockat bort sten, men här gällde det enligt honom inte en mur, utan rester av en markväg, som en tidigare ägare påbörjat men aldrig färdigställt.

En försvårande omständighet för den åtalade är att han under åren 2011-2014 fått kulturmiljöstöd för de aktuella stenmurarna. Konfronterad med dessa uppgifter i polisförhöret menar lantbrukaren att det har varit fel i ansökningarna under dessa år.

ATL har varit i kontakt med den åtalade lantbrukaren, men han vill inte uttala sig om brottsmisstankarna för tidningen.

Rättegång är planerad att äga rum i Kalmar tingsrätt 10 februari 2021. Fälls lantbrukaren får hans enskilda firma en företagsbot på 75 000 kronor.