Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 oktober 2019

  Vitt skilda tolkningar av vargdom

  EU-domstolen godkänner licensjakt på varg, men åsikterna går isär om den svenska jakten lever upp till kraven som ställs.

   Licensjakt på varg är ok, säger EU-domstolen, men bara om ett antal strikta villkor uppfylls.
  Licensjakt på varg är ok, säger EU-domstolen, men bara om ett antal strikta villkor uppfylls. FOTO: Junge, Heiko

  EU:s lagstiftning tillåter licensjakt på varg, trots att det är en strikt skyddad art. Det har EU-domstolen slagit fast i ett förhandsavgörande begärt av en finsk domstol.

  Det betyder inte omedelbart grönt ljus för den, av EU-kommissionen ifrågasatta, svenska licensjakten. Domstolen slår nämligen också fast att en rad villkor måste vara uppfyllda för att licensjakt ska bli aktuellt. Frågan är då om Sveriges beslutsordning lever upp till de villkoren.

  – Det är för tidigt för att göra en tolkning. Vi måste analysera och se hur den påverkar eller inte påverkar viltförvaltningen vad det gäller licensjakten. Vi måste också se på den situationen man tittade på i Finland och jämföra, säger Andreas Ahlén, jurist på Naturvårdsverkets naturhänsynsenhet.

  Läs mer: Tungt yttrande stöttar licensjakt på varg

  Olika slutsatser

  Att domen inte ger några glasklara besked bekräftas av de slutsatser organisationer på olika sidor om vargfrågan drar av den. De är i och för sig eniga om att licensjakt är ok med EU. Det är i tolkningarna om hur villkoren uppfylls i Sverige som meningarna går i sär. Svenska Jägareförbundet menar att domen stärker det svenska systemet.

  – Vår tolkning är att EU-domstolen i alla fall inte stänger några dörrar. De beslut man tagit kan man fortsätta ta, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på organisationen.

  Naturskyddsföreningen har landat på en helt annan plats.

  – Vi tycker inte att de svenska besluten håller måttet i jämförelse med det nya avgörandet från EU-domstolen, säger Oscar Alarik, föreningens chefsjurist, med tillägget att domen kräver mer analys.

  Naturskyddsföreningen tar bland annat fasta på att domen understryker vikten av att licensjakten inte undergräver bevarandestatusen för vargen. Populationen i icke-EU-landet Ryssland får inte räknas med och försiktighetsprincipen gäller, skriver EU-domstolen. Råder det tveksamhet om jakt påverkar vargpopulationen negativt ska den inte tillåtas.

  – Det tror jag är en av grunderna som gör att man kommer att bli tvungen att se strängare på licensjakt, säger Oscar Alarik.

  Många villkor

  Lagen kräver också enligt domstolen att licensjakt bara kan tillåtas om det inte finns några alternativa lösningar på det problem man vill lösa med jakten och om det kan bevisas att jakten faktiskt löser problemet. I det finländska fallet var syftet att genom licensjakt öka acceptansen för varg och därmed minska tjuvjakten. Det, säger EU-domstolen, är inte fel i sig, men det måste finnas bevis för att licensjakt leder till minskad tjuvjakt, och för att alla andra möjliga åtgärder vidtagits för att skydda vargen från illegal jakt. Licensjakten måste även vara preciserad när det gäller vilka individer som jagas.

  Den rekommendation om att rikta in sig på ungdjur och djur som orsakat skada som gjordes i Finland räcker inte. Domen är ett förhandsavgörande, där EU-domstolen redogör för vilka krav lagen ställer. Det är upp till den finska domstolen att sedan applicera det på det aktuella fallet.

  EU-kommissionen och den svenska licensjakten

  Den svenska licensjakten är föremål för ett så kallat överträdelseärende från EU-kommissionen. Kommissionen ifrågasätter att jakten lever upp till kraven i EU:s lagstiftning och det är upp till regeringen att argumentera för att den gör det. Med hänvisning till att vargpopulationen minskat i Sverige är det för andra året i rad ingen licensjakt beviljad kommande vinter.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen