Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 2 december 2019

  Forskare: ”Vissa neonikotinoider kan gynna humlor”

  Vissa neonikotinoider kan vara gynnsamma för humlor och pollinering. Det visar en studie gjord av forskare vid Lunds universitet och SLU.

  – Användningen av tiakloprid ger positiva effekter både för humlor och för lantbrukare, säger forskaren Maj Rundlöf.

   – Vissa neonikotinoider som fortfarande är tillåtna inom EU kan gynna humlor i stället för att skada dem, säger forskaren Maj Rundlöf som en slutsats från en ny fältstudie.
  – Vissa neonikotinoider som fortfarande är tillåtna inom EU kan gynna humlor i stället för att skada dem, säger forskaren Maj Rundlöf som en slutsats från en ny fältstudie. FOTO: Maj Rundlöf

  Humlor skadas inte synbart av neonikotinoiden tiakloprid, enligt en fältstudie utförd av forskarna Maj Rundlöf på Lunds universitet och Ola Lundin på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

  – Den här studien visar att vi inte kan gruppera ihop alla neonikotinoider, säger Maj Rundlöf till ATL.

  Testades i rödklöverfält

  I studien användes växtskyddsmedel med tiakloprid på fält med rödklöver och resultatet visar att fler humlor kom på besök och pollinerade grödan, samtidigt som skadeinsekterna kontrollerades. Humlesamhällen i närheten av rödklöverfält som behandlats med tiakloprid växte sig också större än samhällen i landskap som saknade rödklöverfält.

  – Vissa neonikotinoider som fortfarande är tillåtna inom EU kan gynna humlor i stället för att skada dem. Tiakloprid ger positiva effekter både för humlor och lantbrukare eftersom det leder till en stark reduktion av skadegörare, en friskare gröda och fortsatt odling av rödklöver till frö, säger Maj Rundlöf till ATL.

  Kan förbjudas

  Tre neonikotinoider är sedan 2013 förbjudna att använda i blommande fält inom EU. 2018 skärpte EU förbudet och numera får växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam bara användas i permanenta växthus.

  Tiakloprid kan komma att förbjudas då den finns på EU:s lista över ämnen man vill ersätta. Neonikotinoiden är godkänd av EU till och med april 2020, då en ny prövning kan göras. Men ett förbud mot tiakloprid kan enligt Maj Rundlöf påverka humlor negativt.

  – Det har försvunnit många blomresurser i lantbrukslandskepet och blommande grödor kan vara viktiga för humlorna. Om tiakloprid försvinner från marknaden är risken att lantbrukare väljer att odla annat än rödklöver till frö. Mindre blomresurser i landskapet gör att humlornas möjlighet att hitta matresurser minskar.

  Undersökningen fortsätter

  I fältstudien placerades humlesamhällen i tre landskapstyper. En med konventionell rödklöverodlingar där tiakloprid använts, en med obehandlade ekologiska rödklöverodlingar och ett landskap som saknar rödklöverfält.

  Nu är forskarna i gång med en ny studie med syftet att göra underlaget mer statistiskt säkert. Men den här gången har hypotesen ändrats.

  – Vi vill undersöka om triaklopid gör att grödan blir hälsosammare och producerar mer pollen och nektar, säger Maj Rundlöf.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen