Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 juli 2019

  Vindkraften sätter nya rekord

  Den svenska vindkraften producerar mer el än vid något tidigare tillfälle. Sverige producerar nu lika mycket vindkraftsel som Danmark och Norge tillsammans. Samtidigt når också den svenska elexporten nya rekordnivåer.

   Vindkraftverk i närheten av Malå. Vindkraften i Sverige växer snabbt.
  Vindkraftverk i närheten av Malå. Vindkraften i Sverige växer snabbt. FOTO: Henrik Montgomery/TT

  Under årets första sex månader producerade de svenska vindkraftverken drygt 10 terawattimmar el, en ökning med nära 40 procent på ett år. Om den utvecklingen står sig kan den totala produktionen av vindkraftsel i år bli 20 terawattimmar, mer än något tidigare år.

  Det visar nya siffror från branschorganisationen Energiföretagen.

  Som en jämförelse kan nämnas att den totala svenska elproduktionen ligger kring 158 terawattimmar per år.

  Mer än Danmark och Norge

  Tidigare låg till exempel Danmark före Sverige i utbyggnaden av vindkraft. Men 2015 passerade Sveriges produktion av vindkraftsel den danska.

  – Både Danmark och Tyskland hade tidigare system där staten garanterade att vindkraftsproducenterna fick ett visst pris för elen. Det var bara att bygga nya vindkraftverk, de fungerade som sedelpressar. Nu har Danmark och Tyskland övergivit de systemen, säger Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen till TT.

  Den svenska vindkraften byggs nu ut i snabb takt. En förklaring är att det har blivit mindre kostsamt att uppföra vindkraftverk.

  Ett av världens största vindkraftsprojekt är Markbygden som just nu byggs i trakten av Piteå. Sammanlagt 179 turbiner byggs och bakom projektet står ett företag som ägs av General Electric Financial Services och Green Investment Group.

  Vindkraftparken ska enligt planerna stå klar vid det kommande årsskiftet.

  Samtidigt som det kommer rapporter om brist på el i vissa delar av landet slår den svenska elexporten rekord. Bristen beror på att ledningarna inte alltid räcker till, inte på att det produceras för lite el.

   Produktionen av vindkraftsel ökade mellan första halvåret 2018 och första halvåret 2019.
  Produktionen av vindkraftsel ökade mellan första halvåret 2018 och första halvåret 2019. FOTO: Anna Harvard/TT

  Finlands kärnkraft

  En viktig förklaring till den ökade elexporten är Finlands behov av el från utlandet till följd av landets kraftigt försenade utbyggnad av kärnkraften.

  Under första halvåret 2019 hade Sverige en nettoexport av el på nära 14 terawattimmar, att jämföra med cirka 10 terawattimmar under de första sex månaderna 2018 och 2017.

  Om elexporten fortsätter på samma höga nivå kan helåret 2019 slå det hittillsvarande rekordåret, 2015, då Sverige nettoexporterade 22,6 terawattimmar el.

  Fakta: Fem länder som köper mest

  De främsta köparna av svensk el är Finland, Polen, Litauen, Danmark och Tyskland.

  Totalt exporterade Sverige 18,5 terawattimmar under första halvåret 2019. Samtidigt importerade Sverige 4,7 terawattimmar. Nettot blir alltså 13,8 terawattimmar.

  Källa: Energiföretagen

  Relaterade artiklar

  Till toppen