Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 december 2019

  Vildsvinsåtgärder aviseras i ny handlingsplan

  Tidigt nästa år ska regeringen presentera ett "kraftfullt vildsvinspaket", enligt den nationella livsmedelsstrategins andra handlingsplan.

   I handlingsplanen ingår bland annat ett ”kraftfullt vildsvinspaket”, men det är en julklapp med förskjutning då innehållet i det kommer att avslöjas först i början av 2020.
  I handlingsplanen ingår bland annat ett ”kraftfullt vildsvinspaket”, men det är en julklapp med förskjutning då innehållet i det kommer att avslöjas först i början av 2020. FOTO: Cecilia Persson

  Den första handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin presenterades av statsminister Stefan Löfven (S), flankerad av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och miljöminister Karolina Skog (MP). Den andra släpptes som en flinga i en lavin av regeringsbeslut vid lunch fredagen före julafton. I handlingsplanen ingår bland annat ett ”kraftfullt vildsvinspaket”, men det är en julklapp med förskjutning då innehållet i det kommer att avslöjas först i början av 2020. Om det förblir lika oidentifierat som det ”kraftfulla bondepaket” som utlovades i januariavtalet återstår alltså att se. För 2020 finns det 13 miljoner kronor avsatta för ändamålet, och för de följande fem åren 9 miljoner per år.

  Ekomål kvar

  Det av riksdagen kritiserade målet för ekologisk konsumtion och produktion finns kvar, men det anges inga åtgärder för att nå målet. Mycket i handlingsplanen är fortsättning på redan startade initiativ och satsningar. Det nya är främst en rad analyser och förstudier som beställs av olika myndigheter. Tillväxtverket ska analysera den samlade regelgivningen för livsmedelskedjan och dess kompetensförsörjningsbehov. Jordbruksverket ska göra förstudier för att identifiera hållbara livsmedelssystem, för att se hur kunskapsöverföringen mellan forskning och animalieproduktion för ökad konkurrenskraft och hållbarhet kan öka och för att ta fram förslag för en databasinfrastruktur där lantbruket kan lagra och använda data.

  136 miljoner nästa år

  Jordbruksverket ska också ta fram en strategi för hållbar användning av vatten i jordbruket och tillsammans med Kött- och charkföretagen studera hur kött- och charkutbildningar kan utvecklas.

  Handlingsplanen är en del av januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Budgeteringen för handlingsplanen är 136 miljoner kronor 2020 och 122 miljoner kronor årligen från 2021 till och med 2025.

  Det övergripande målet för den nationella livsmedelsstrategin

  Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen