Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 augusti

  Vildsvin växande problem i fältförsök

  Vilt orsakar skador på fältförsök runt om i landet visar ny kartläggning som Hushållningssällskapet gjort. I vissa områden med mycket vildsvin går det inte längre att ha kvar försök.

   Vildsvinskador i ett officiellt försöksfält med råg inom Sverigeförsöken. Försöket låg utanför Träne i nordöstra Skåne och fick strax innan skörd kasseras på grund av vildsvinsskadorna.
  Vildsvinskador i ett officiellt försöksfält med råg inom Sverigeförsöken. Försöket låg utanför Träne i nordöstra Skåne och fick strax innan skörd kasseras på grund av vildsvinsskadorna. FOTO: Kristoffer Gustafsson / Hushållningssällskapet

  Hushållningssällskapet bedriver fältförsök på många platser runt om i landet där bland annat sortprovning och utveckling av gödslings- och växtskyddsstrategier på olika lokaler är viktig. Ola Hallin, försöksledare på Hushållningssällskapet, menar att man inom försöksverksamheten de senaste åren, liksom i lantbruket, upplevt att viltskador blivit ett allt större problem. Därför har en enkät på temat skickats ut till alla försöksledare i landet.

  – Det som jag blev mest förvånad över och tycker är en tråkig utveckling är att det inte går att lägga ut försök i vissa områden längre eftersom risken är för stor för viltskador, säger Ola Hallin, försöksledare på Hushållningssällskapet.

  Exempelvis har fältförsök flyttats från Småland till Öland för att undvika vildsvinsskador.

  Skapar kunskapsluckor

   Det växande problemet med viltskador i jordbruket påverkar också fältförsöksverksamheten negativt. Här är ett majsfält som skadats av vildsvin.
  Det växande problemet med viltskador i jordbruket påverkar också fältförsöksverksamheten negativt. Här är ett majsfält som skadats av vildsvin. FOTO: Kristoffer Gustafsson / Hushållningssällskapet

  – Vi vill att försöken ska vara utspridda i landet för att exempelvis få en bred provning av sorter men det här leder till en utveckling där lantbrukare i vissa områden får svårare att se och få kunskap från försök, säger Ola Hallin.

  Vildsvin bökar exempelvis upp nysådda grödor, främst åkerböna och ärter, och äter också tidigt mognade sorter i vete och majsförsök.

  – Vildsvinen behöver bara vara ute en natt och ta några rutor som sedan påverkar resultatet av hela försöket, säger Ola Hallin.

  Men det är inte bara vildsvin som ställer till problem i fältförsöksverksamheten. Betande hjortar är ett annat bekymmer och på andra ställen, exempelvis i Halland, är det fåglar som skadar fältförsöken.

  Leder till färre försök

  Arbetsinsatserna för att upptäcka och förhindra skador av vilda djur blir alltmer tidskrävande och fler fältförsök och fältstationer måste stängslas in för att förhindra skador.

  – Blir det dyrare försök för att vi måste satsa på åtgärder för att skydda dem mot vilda djur så blir det färre försök eftersom budgeten för fältförsöksverksamheten är ganska stabil över åren, säger Ola Hallin.

  På Hushållningssällskapet ska man jobba vidare med frågan under hösten och ta fram rutiner på hur fältförsöken kan skyddas bättre.

  – Men i stort kanske vi också måste hitta en lite bättre balans i antalet vilda djur även om det inte är en lätt fråga att hantera eftersom det finns många parter i det här, säger Ola Hallin.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen