Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 oktober 2019

  Viktigt att betala skatt i lantbruksföretaget

  Vad är skillnaden på resultat, privat uttag och lön? ATLs ekonomicoach reder ut begreppen.

   ATL:s ekonomicoach Elenore Wallin.
  ATL:s ekonomicoach Elenore Wallin. FOTO: TT och Privat

  Jag driver mitt jordbruk som enskild firma och tycker att det är svårt att förstå vad mitt resultat är när jag läser mitt bokslut. Kan du förklara skillnaden på resultat, privat uttag och egen lön?

  Gustaf

  Vilken bra fråga! Det här något som vi ekonomirådgivare ofta får förtydliga när vi pratar om resultatet i enskilda firmor – och när man ska jämföra med aktiebolag.

  Lite förenklat kan man säga att du tjänar pengar i företaget när du har ett resultat som överstiger privata uttag och skatter. Då ökar det egna kapitalet.

  Många lantbrukare vill inte betala mycket skatt, jag tycker däremot att det är viktigt att vi har ett positivt resultat och betalar skatt. När verksamheten går med plus och man kan göra en vinst betalar man egenavgifter och får därmed sjukpenninggrundande inkomst. Det gör exempelvis att man får föräldrapenning om man är föräldraledig. Det påverkar även den framtida pensionen. Det kanske inte känns så aktuellt med pension om man bara är halvvägs in i arbetslivet, men det är just då man behöver börja tänka på den när man gör överväganden i sitt företag.

  På Hushållningssällskapet jobbar vi mycket med generationsskiften. I det arbetet ser vi betydelsen av pensionens storlek och hur det påverkar vad nästa generation får betala för att överta verksamheten.

  Företagets resultat är intäkterna minus kostnaderna. Resultatet efter avskrivningar samt finansiella intäkter och kostnader visar hur väl företaget fungerar.

  Avskrivningarna är investeringar som minskar i värde beroende på ålder. Bygger man exempelvis ett djurstall är avskrivningen på byggnaden 25 år. På inredningen är avskrivningstiden 10–15 år. I ett ekonomiskt stabilt företag motsvarar amorteringen den avskrivning som görs i resultaträkningen, det vill säga skulden är betald när investeringen är avskriven.

  Resultatet ska först och främst räcka till privata uttag och privata skatter men gärna också till lite vinst. Posterna privata skatter, privata uttag och personbilskostnader finns i balansräkningen. Summan av dem måste vara mindre än årets resultat om man ska bibehålla nivån på det egna kapitalet.

  Privata uttag är det man tar ut från företaget och använder till sina privata omkostnader. Man kan se det som sin egen lön. Men man betalar ingen skatt på det privata uttaget. Det betalas egenavgifter på resultatet i enskilda firman, skatt betalas på överskott av näringsverksamhet.

  Det innebär att alla pengar, hela resultatet, efter att skatt är betald kan användas till privata investeringar som köp av aktier eller fritidshus.

  Det finns ytterligare en sak som är viktigt att känna till om sjukpenninggrundande inkomst. Gör man avsättning till expansionsfond eller avdrag till räntefördelning när man beskattar resultatet får man inte någon sjukpenningsgrundande inkomst.

  Tänk alltså långsiktigt när du planerar för hur du betalar skatt i dag.

  Elenore Wallin

  Företags- och ekonomirådgivare

  Hushållningssällskapet Östergötland

  Relaterade artiklar

  Till toppen