Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 oktober 2017

  ”Vi vill ha ett svar på vad som gäller”

  I dag finns inget annat alternativ för lantbrukare som har problem med råttor än att anlita en skadedjurssanerare. Flera tunga organisationer kräver en skräddarsydd utbildning som skulle ge lantbrukare behörighet att använda råttgift på egen hand.

  FOTO: Istock

  LRF, Gård & Djurhälsan, Svenska Ägg, Svensk Fågel och Växa Sverige har i ett gemensamt brev ställt frågan till socialminister Annika Strandhäll, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog vilken myndighet som ska ansvara för att lantbrukare ges möjlighet att utbilda sig i att bekämpa råttor.

  – Vi vill ha ett svar, att någon talar om vad som gäller, säger Josefin Kihlberg, expert på hållbar utveckling hos LRF, och en av dem som undertecknat skrivelsen.

  Nya regler för tre år sedan

  Bakgrunden är denna. Sedan EU-reglerna för hantering av råttgifter ändrats 2014 är det inte längre tillåtet för allmänheten att hantera råttgift. Företag och privatpersoner med råttproblem är hänvisade till att anlita professionella skadedjurssanerare.

  LÄS MER: Råttgiftsanvändning kräver kurs

  För lantbrukare med råttproblem kan det bli dyrt att anlita skadedjurssanerare för att få bukt med gnagarna. Ett alternativ för att sänka kostnaderna skulle vara att lantbrukarna själva med rätt tillstånd, kunde hantera råttgifter.

  Men i dag finns ingen utbildning som är skräddarsydd för lantbrukare, de är hänvisade till samma kurs som professionella skadedjurstekniker går. Utbildningen som anordnas av Folkhälsomyndigheten är fyra dagar lång och kostar 12 100 kronor exklusive moms. Kursen ger endast tillstånd för användning av biocidprodukter som används för att åtgärda problem med ohyra och skadedjur i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. En definition som enligt LRF och de andra organisationerna inte går att tillämpa på jordbrukslokaler.

  Inga planer på kurs för lantbrukare

  På Folkhälsomyndigheten svarar utredare Linda Molander, så här på frågan om utbildningsmöjligheter för lantbrukare:

  – I höst erbjuder vi två klass 1 SO-utbildningar som alla yrkesverksamma kan delta på och som ger behörighet att söka tillstånd för användning av biocidprodukter, inklusive råttgifter, för åtgärder mot ohyra och skadedjur i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. I dagsläget finns ingen specifik utbildning för lantbrukare. Det var vår förhoppning att vi skulle kunna erbjuda en kortare kompletterande kurs, men begränsat intresse för ett sådant tillstånd och indikationer på användning inom andra områden än vad tillstånden var avsedda för, har gjort att vi prioriterar de utbildningar som alla kan delta på, skriver hon i ett mejl till ATL.

  LÄS MER: Nu ökar problemen med råttor

  Organisationerna som skrivit till ministrarna anser att frågan hamnat mellan stolarna, ingen myndighet verkar vilja ta ansvar för att anordna råttgiftsutbildning för lantbrukare.

  – Det viktigaste på kort sikt är att reda ut det byråkratiska trasslet. Någon myndighet måste vara ansvarig för frågan. Vår förhoppning är att det skulle kunna vara Jordbruksverket. Efter det kan en webbkurs som tagits fram i samarbete mellan flera aktörer, vara en lösning för att ge lantbrukarna rätt behörighet, säger Josefin Kihlberg.

  Nya EU-regler ändrade allt

  I augusti 2014 kom nya EU-regler som innebar förändrad hantering av råttgifter.

  Medel som tillhörde klass 3 och som allmänheten tidigare hade kunnat köpa i butik, samt medel som tillhörde klass 2 och som bara kunde köpas av dem som arbetar yrkesmässigt med råttbekämpning, fick en ny klassificering. I dag tillhör alla råttgifter klass 1 SO.

  Skälet till ändringen var att minska risken för att råttgift hamnar på fel ställen där gifterna kan utgöra en hälsofara för människor och mindre djur. Den verksamma kemikalien i de flesta rodenticider orsakar död genom långsam inre förblödning. Därför är råttgift mycket giftigt både för fåglar och däggdjur inklusive människor.

  Bekämpningsmedel och råttgift

  Det finns tre klasser för bekämpningsmedel som anger vem som har rätt att använda dem.

  Klass 1: För yrkesmässigt bruk, tillstånd krävs. Personligt tillstånd krävs för medel i klass 1 SO och klass 1 SoX. Klass 1 SO-tillstånd utfärdas av Folkhälsomyndigheten.

  Alla råttgifter tillhör klass 1 SO och får bara användas av personer med tillstånd från Folkhälsomyndigheten. Privatpersoner eller företag med råttproblem är hänvisade till att anlita professionella skadedjurssanerare.

  Klass 2: För yrkesmässigt bruk.

  Klass 3: Får användas av allmänheten.

  LÄS MER: Resistenta råttor kräver nya åtgärderLÄS OCKSÅ: Så löser du råttproblemet LRFs webbinariumPREMIUM: Så tacklar Södervidinge problemet med råttorPREMIUM: Får lägga ut råttgift: Nu agerar LRF

  Kolsyrefälla dödar råttan

  Sedan en tid tillbaka finns en ny typ av mekanisk råttfälla där råttan lockas att sticka in huvudet i ett cylindriskt hål. Fällan som drivs med en kolsyrepatron ger sedan råttan ett dödligt slag i bakhuvudet. Det döda djuret faller ned under fällan som återställs automatiskt. Rovdjur kan sedan äta upp den döda råttan utan att riskera att få i sig någon typ av råttgift. Kolsyrefällan bygger på en Nya Zeeländsk uppfinning.

  Relaterade artiklar

  Till toppen